Free Mp3 Download: Shabarida Girittulla Song — Puttur Narasimha Nayak — Ayyappa Swamy Kannada Devotional Song

Track name: Shabarida Girittulla Song — Puttur Narasimha Nayak — Ayyappa Swamy Kannada Devotional Song

Video download
Shabarida Girittulla — Puttur Narasimha Nayak — Ayyappa Swamy Kannada Devotional image